Wisa dixûyê ku ev cara yekem e tu hatî vir.Ji bo şandina pirsan tu jî bibe endam(qeyd bibe).Pirsekî ku tu bersiva (cevab) wî dizanî bibersivîne. (Rêveberîya Werger'ê)

kurtce ne demek

0 bersiv 29 dîtin
0 bersiv 21 dîtin
0 bersiv 19 dîtin
0 bersiv 34 dîtin
0 bersiv 28 dîtin
0 bersiv 44 dîtin
0 bersiv 32 dîtin
0 bersiv 50 dîtin
0 bersiv 90 dîtin
0 bersiv 48 dîtin
0 bersiv 564 dîtin
0 bersiv 32 dîtin
0 bersiv 375 dîtin
1 bersivek 148 dîtin
0 bersiv 106 dîtin
0 bersiv 82 dîtin
0 bersiv 27 dîtin
0 bersiv 31 dîtin
0 bersiv 27 dîtin
0 bersiv 55 dîtin
0 bersiv 17 dîtin
0 bersiv 26 dîtin
0 bersiv 60 dîtin
0 bersiv 24 dîtin
0 bersiv 259 dîtin
0 bersiv 51 dîtin
0 bersiv 36 dîtin
0 bersiv 27 dîtin
0 bersiv 28 dîtin
0 bersiv 55 dîtin
0 bersiv 24 dîtin
0 bersiv 35 dîtin
0 bersiv 71 dîtin
0 bersiv 18 dîtin
0 bersiv 95 dîtin
0 bersiv 18 dîtin
3 meh ewil Ji aliyê yekî hate pirsîn
0 bersiv 13 dîtin
3 meh ewil Ji aliyê yekî hate pirsîn
0 bersiv 9 dîtin
3 meh ewil Ji aliyê yekî hate pirsîn
0 bersiv 20 dîtin
3 meh ewil Ji aliyê yekî hate pirsîn
0 bersiv 13 dîtin
0 bersiv 31 dîtin
0 bersiv 21 dîtin
3 meh ewil Ji aliyê yekî hate pirsîn
0 bersiv 12 dîtin
3 meh ewil Ji aliyê yekî hate pirsîn
0 bersiv 9 dîtin
0 bersiv 21 dîtin
3 meh ewil Ji aliyê yekî hate pirsîn
...