Wisa dixûyê ku ev cara yekem e tu hatî vir.Ji bo şandina pirsan tu jî bibe endam(qeyd bibe).Pirsekî ku tu bersiva (cevab) wî dizanî bibersivîne. (Rêveberîya Werger'ê)

image 1- Tomar bibe Tomar bibe 2- Pê li image bike. 3- Pirsa xwe binvîse.4- Bişîne.

Pirsên nû

0 bersiv 29 dîtin
0 bersiv 30 dîtin
0 bersiv 21 dîtin
0 bersiv 19 dîtin
0 bersiv 22 dîtin
0 bersiv 68 dîtin
0 bersiv 59 dîtin
3 meh ewil Ji aliyê Ronya hate pirsîn
0 bersiv 48 dîtin
0 bersiv 54 dîtin
0 bersiv 49 dîtin
0 bersiv 55 dîtin
0 bersiv 67 dîtin
3 meh ewil Ji aliyê Ronya hate pirsîn
0 bersiv 29 dîtin
0 bersiv 40 dîtin
0 bersiv 20 dîtin
0 bersiv 34 dîtin
0 bersiv 28 dîtin
0 bersiv 29 dîtin
0 bersiv 44 dîtin
0 bersiv 32 dîtin
0 bersiv 50 dîtin
0 bersiv 90 dîtin
0 bersiv 48 dîtin
0 bersiv 564 dîtin
0 bersiv 32 dîtin
0 bersiv 375 dîtin
1 bersivek 148 dîtin
0 bersiv 106 dîtin
0 bersiv 82 dîtin
0 bersiv 27 dîtin
0 bersiv 31 dîtin
0 bersiv 27 dîtin
0 bersiv 55 dîtin
0 bersiv 17 dîtin
0 bersiv 26 dîtin
0 bersiv 60 dîtin
...