Wisa dixûyê ku ev cara yekem e tu hatî vir.Ji bo şandina pirsan tu jî bibe endam(qeyd bibe).Pirsekî ku tu bersiva (cevab) wî dizanî bibersivîne. (Rêveberîya Werger'ê)

Ji bo niviskaren kurdan pirsên nû


0 bersiv 9 dîtin
0 bersiv 14 dîtin
0 bersiv 3 dîtin
0 bersiv 26 dîtin
0 bersiv 6 dîtin
0 bersiv 14 dîtin
0 bersiv 8 dîtin
0 bersiv 40 dîtin
0 bersiv 32 dîtin
0 bersiv 47 dîtin
0 bersiv 31 dîtin
0 bersiv 44 dîtin
0 bersiv 30 dîtin
0 bersiv 40 dîtin
0 bersiv 28 dîtin
0 bersiv 36 dîtin
1 bersivek 67 dîtin
0 bersiv 44 dîtin
Ji bo zêdetirîn, hemû pirs ango tagên ecibandî pê lêkin.

...