Wisa dixûyê ku ev cara yekem e tu hatî vir.Ji bo şandina pirsan tu jî bibe endam(qeyd bibe).Pirsekî ku tu bersiva (cevab) wî dizanî bibersivîne. (Rêveberîya Werger'ê)

Ji bo hunermenden kurd pirsên nû

0 like 0 unlike
0 bersiv 33 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 24 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 16 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 36 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 27 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 28 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 19 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 26 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 17 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 33 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 36 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 33 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 33 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 23 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 36 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 40 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 30 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 26 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 27 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 22 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 20 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 40 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 61 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 62 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 42 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 58 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 62 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 58 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 53 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 56 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 45 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 51 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 57 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 53 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 47 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 54 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 56 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 63 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 58 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 87 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 48 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 51 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 77 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 48 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 39 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 148 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 77 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 34 dîtin
...