Wisa dixûyê ku ev cara yekem e tu hatî vir.Ji bo şandina pirsan tu jî bibe endam(qeyd bibe).Pirsekî ku tu bersiva (cevab) wî dizanî bibersivîne. (Rêveberîya Werger'ê)

Ji bo gotinen kurdan pirsên nû

0 like 0 unlike
0 bersiv 21 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 13 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 12 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 15 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 11 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 13 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 13 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 26 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 34 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 20 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 19 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 13 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 35 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 34 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 15 dîtin
7 meh ewil beşa Ferheng û Peyv 'de Ji aliyê Ronya hate pirsîn
0 like 0 unlike
0 bersiv 11 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 16 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 28 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 13 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 18 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 13 dîtin
0 like 0 unlike
0 bersiv 24 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 39 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 52 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 23 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 34 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 29 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 10 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 15 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 37 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 30 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 19 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 26 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 29 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 15 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 20 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 15 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 30 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 18 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 29 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 21 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 27 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 27 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 21 dîtin
0 like 0 unlike
1 bersivek 31 dîtin
...